bip Przybiernów
Log in

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że dnia 16 czerwca 2017r. (piątek)
Urząd Gminy w Przybiernowie
będzie nieczynny.

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

Wójt Gminy Lilia Ławicka

Wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:oo – 16:oo, w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.