Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Wznowienie pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych tzw. zerówek

24 kwietnia została podjęta przez rząd decyzja o przedłużeniu zamknięcia przedszkoli i szkół do 24 maja. W komunikacie z dnia 29 kwietnia przedstawiono II etap łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem, który daje jednak możliwość uruchomienia przedszkoli oraz żłobków od 6 maja w reżimie sanitarnym. Decyzje pozostawiono samorządom.

W Naszej Gminie w pierwszym kroku dyrektorzy placówek rozeznali jakie jest zapotrzebowanie i dla ilu dzieci należy zorganizować zajęcia opiekuńcze. Po analizie zdecydowaliśmy się nie otwierać przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 6 maja, z uwagi na zbyt małe zainteresowanie, chęć przyprowadzenia dzieci na zajęcia opiekuńcze zgłosił jeden rodzic.

Po konsultacjach z dyrektorami uzgodniono, że przedszkole i oddziały przedszkolne będą otwarte od 18 maja 2020 r.
Zgodnie z wytycznymi GIS zastosowane będą m. in. następujące zasady:

  • - ograniczenie liczby dzieci w grupach do 12 osób, 4 m2 na dziecko,
  • - przyjmowane będą tylko dzieci zdrowe,
  • - dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
  • - w placówkach musi być zapewnione przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczącego otwarcia tego typu placówek.

Prosimy jednocześnie o zgłaszanie przez rodziców do dyrektorów chęci udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych, abyśmy wiedzieli ilu dzieciom należy zapewnić wyżywienie.