bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Dofinansowanie remontu podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnogłowy

Dofinansowanie remontu podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnogłowy
W dniu 22 czerwca 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Przybiernów a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Remont podłogi w sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach”. Wysokość pomocy finansowej wynosi 20 000,00 zł. Pozostała część kwoty niezbędnej do zrealizowania zadania zostanie pokryta z budżetu gminy, a jej dokładna wysokość będzie znana po wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotowych prac. Zakończenie remontu przewidziane jest najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.