bip Przybiernów
Log in

WAK01WAK02Wakacje 2019 GOK Czarnogłowy 1Wakacje 2019 GOK Czarnogłowy 2

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Przybiernowie

mt_gallery:Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w PrzybiernowiePrzy Szkole Podstawowej w Przybiernowie zostało wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe. Boisko posiada nowoczesną, bezpieczną i funkcjonalną nawierzchnią poliuretanową. Ze względów bezpieczeństwa zamontowano piłkochwyty, natomiast cały obiekt został ogrodzony. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 198 000,00 zł brutto, z czego 63,63 % (tj. 125 987,40 zł brutto) stanowiło dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.