bip Przybiernów
Log in

Inwestycje

Siłownia zewnętrzna w Przybiernowie.

Siłownia zewnętrzna w Przybiernowie.
zobacz więcej zdjęć Pod koniec ubiegłego miesiąca na terenie „Małego parku” w Przybiernowie wybudowano siłownię zewnętrzną, w skład której wchodzi sześć podwójnych urządzeń do ćwiczeń. Zamontowano również górę wspinaczkową dla dzieci w części działki przeznaczonej na zabawę dla najmłodszych. Wszystkie nowe elementy wyposażenia „Małego parku” posiadają atesty i certyfikaty wymagane aktualnymi normami i przepisami prawa. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie ze środków pochodzących z budżetu krajowego w ramach udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej. Zapraszamy do korzystania!

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 912

Pierwsza siłownia zewnętrzna

2016 07 21 silowniaZgodnie z Uchwałą nr XIII/248/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, Gminie Przybiernów przyznano dofinansowanie.
Środki będą przeznaczone na poprawę infrastruktury sportowej tj. na zakup i montaż pierwszej siłowni zewnętrznej na terenie gminy. Planowana wartość inwestycji to ponad 36 tys. w tym pozyskane dofinansowanie z wydziału sportu 18.300 zł. 
Siłownia będzie zlokalizowana na terenie „Małego parku” w Przybiernowie.   

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 1759

Wykonano kolejne remonty dróg gminnych.

Mając na uwadze uzasadnione wnioski mieszkańców miejscowości Przybiernów oraz Kartlewo, na przełomie kwietnia i maja 2016 r., Gmina Przybiernów wykonała remonty gruntowych dróg gminnych. Przy użyciu równiarki drogowej oraz walca wyrównano, wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię drogi Kartlewo – Kartlewo Kolonia oraz ulicy Świerkowej w Przybiernowie. Odnowiono także dojazd do cmentarza komunalnego w Przybiernowie.

W tym samym czasie naprawiono również odcinek nawierzchni ulicy Jagiellończyka w Przybiernowie. Naprawa polegała na wykorytowaniu drogi, zasypaniu jej piaskiem podsypkowym oraz kruszywem.

Wykonane prace zapewnią komfort jazdy oraz zwiększą bezpieczeństwo użytkowników ww. dróg.

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 654