bip Przybiernów
Log in

Wykonano kolejne remonty dróg gminnych.

Mając na uwadze uzasadnione wnioski mieszkańców miejscowości Przybiernów oraz Kartlewo, na przełomie kwietnia i maja 2016 r., Gmina Przybiernów wykonała remonty gruntowych dróg gminnych. Przy użyciu równiarki drogowej oraz walca wyrównano, wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię drogi Kartlewo – Kartlewo Kolonia oraz ulicy Świerkowej w Przybiernowie. Odnowiono także dojazd do cmentarza komunalnego w Przybiernowie.

W tym samym czasie naprawiono również odcinek nawierzchni ulicy Jagiellończyka w Przybiernowie. Naprawa polegała na wykorytowaniu drogi, zasypaniu jej piaskiem podsypkowym oraz kruszywem.

Wykonane prace zapewnią komfort jazdy oraz zwiększą bezpieczeństwo użytkowników ww. dróg.