Log in

Pierwsza siłownia zewnętrzna

2016 07 21 silowniaZgodnie z Uchwałą nr XIII/248/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, Gminie Przybiernów przyznano dofinansowanie.
Środki będą przeznaczone na poprawę infrastruktury sportowej tj. na zakup i montaż pierwszej siłowni zewnętrznej na terenie gminy. Planowana wartość inwestycji to ponad 36 tys. w tym pozyskane dofinansowanie z wydziału sportu 18.300 zł. 
Siłownia będzie zlokalizowana na terenie „Małego parku” w Przybiernowie.