bip Przybiernów
Log in

Inwestycje

Wykonano kolejne remonty dróg gminnych.

Mając na uwadze uzasadnione wnioski mieszkańców miejscowości Przybiernów oraz Kartlewo, na przełomie kwietnia i maja 2016 r., Gmina Przybiernów wykonała remonty gruntowych dróg gminnych. Przy użyciu równiarki drogowej oraz walca wyrównano, wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię drogi Kartlewo – Kartlewo Kolonia oraz ulicy Świerkowej w Przybiernowie. Odnowiono także dojazd do cmentarza komunalnego w Przybiernowie.

W tym samym czasie naprawiono również odcinek nawierzchni ulicy Jagiellończyka w Przybiernowie. Naprawa polegała na wykorytowaniu drogi, zasypaniu jej piaskiem podsypkowym oraz kruszywem.

Wykonane prace zapewnią komfort jazdy oraz zwiększą bezpieczeństwo użytkowników ww. dróg.

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 701

Ujęcie wody w Babigoszczy.

W kwietniu br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Przybiernów a firmą projektową TST Szymon Tomaszewski na wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz. Zgodnie z umową przedmiotowy projekt ma być gotowy do 30 lipca br., po czym gmina przystąpi do realizacji kolejnego formalno - prawnego etapu inwestycji (w tym procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i wszelkich pozwoleń przewidzianych przepisami prawa), zmierzającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Projekt przewidywać będzie pobór wody z nowego ujęcia zlokalizowanego przy placu zabaw w Babigoszczy, przesył wody nową siecią do hydroforni na terenie ośrodka "Monar", gruntowną modernizację hydroforni oraz inwentaryzację istniejącej w miejscowości sieci wodociągowej i ewentualnie usprawnienie jej funkcjonowania, jeśli okaże się to konieczne po wykonaniu przeglądu technicznego istniejącej sieci. Wcześniej natomiast, bo już w terminie od 1 czerwca do 31 lipca br., obecne ujęcie wody na terenie ośrodka "Monar", zostanie doraźnie zmodernizowane, co zapewni dobrą jakość wody do czasu uruchomienia poboru wody z nowego ujęcia przy placu zabaw w Babigoszczy.

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 567

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dobiega końca etap projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu Gminy Przybiernów. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania gminy, z czego należy się cieszyć, jednak niestety nie u wszystkich chętnych możliwe będzie wybudowanie oczyszcalni, czego najczęstszym powodem okazały się niekorzystne warunki gruntowo - wodne oraz nieuregulowane sprawy związane z tytułem prawnym do nieruchomości.

W dalszym etapie prac gmina przystąpi do realizacji kolejnego formalno - prawnego etapu inwestycji (w tym procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i wszelkich pozwoleń przewidzianych przepisami prawa), zmierzającego do rozpoczęcia prac w terenie,   o czym będą Państwo na bieżąco informowani.

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 476

Przebudowa dróg gminnych.

Gmina Przybiernów złożyła wnioski o dofinansowanie przebudowy ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie, ul. Lipowej w Czarnogłowach oraz części drogi gminnej w Kartlewie (na odcinku od asfaltowej drogi powiatowej do tartaku). W Przybiernowie zakres prac przewidywał wykonanie jezdni i chodników o nawierzchni z kostki typu polbruk oraz budowę oświetlenia ulicznego w technologii solarnej, natomiast w Czarnogłowach i w Kartlewie wykonanie jezdni z masy bitumicznej (po uprzednim usunięciu drzew kolidujących z poczególnymi inwestycjami).

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 543