bip Przybiernów
Log in

Inwestycje

Ujęcie wody w Babigoszczy.

W kwietniu br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Przybiernów a firmą projektową TST Szymon Tomaszewski na wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz. Zgodnie z umową przedmiotowy projekt ma być gotowy do 30 lipca br., po czym gmina przystąpi do realizacji kolejnego formalno - prawnego etapu inwestycji (w tym procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i wszelkich pozwoleń przewidzianych przepisami prawa), zmierzającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Projekt przewidywać będzie pobór wody z nowego ujęcia zlokalizowanego przy placu zabaw w Babigoszczy, przesył wody nową siecią do hydroforni na terenie ośrodka "Monar", gruntowną modernizację hydroforni oraz inwentaryzację istniejącej w miejscowości sieci wodociągowej i ewentualnie usprawnienie jej funkcjonowania, jeśli okaże się to konieczne po wykonaniu przeglądu technicznego istniejącej sieci. Wcześniej natomiast, bo już w terminie od 1 czerwca do 31 lipca br., obecne ujęcie wody na terenie ośrodka "Monar", zostanie doraźnie zmodernizowane, co zapewni dobrą jakość wody do czasu uruchomienia poboru wody z nowego ujęcia przy placu zabaw w Babigoszczy.

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 286

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dobiega końca etap projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu Gminy Przybiernów. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania gminy, z czego należy się cieszyć, jednak niestety nie u wszystkich chętnych możliwe będzie wybudowanie oczyszcalni, czego najczęstszym powodem okazały się niekorzystne warunki gruntowo - wodne oraz nieuregulowane sprawy związane z tytułem prawnym do nieruchomości.

W dalszym etapie prac gmina przystąpi do realizacji kolejnego formalno - prawnego etapu inwestycji (w tym procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i wszelkich pozwoleń przewidzianych przepisami prawa), zmierzającego do rozpoczęcia prac w terenie,   o czym będą Państwo na bieżąco informowani.

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 230

Przebudowa dróg gminnych.

Gmina Przybiernów złożyła wnioski o dofinansowanie przebudowy ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie, ul. Lipowej w Czarnogłowach oraz części drogi gminnej w Kartlewie (na odcinku od asfaltowej drogi powiatowej do tartaku). W Przybiernowie zakres prac przewidywał wykonanie jezdni i chodników o nawierzchni z kostki typu polbruk oraz budowę oświetlenia ulicznego w technologii solarnej, natomiast w Czarnogłowach i w Kartlewie wykonanie jezdni z masy bitumicznej (po uprzednim usunięciu drzew kolidujących z poczególnymi inwestycjami).

  • Kategoria: Inwestycje
  • Odsłony: 261