Log in

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczecie roku szkolnego 2020/2021
zobacz więcej zdjęć Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego.
W Naszej Gminie rok szkolny rozpoczął się w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Przybiernowie i w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach oraz w Przedszkolu w Przybiernowie.
Uczniowie wracają w szkolne mury po przerwie dłuższej niż zazwyczaj. Z powodu epidemii koronawirusa od połowy marca uczyli się zdalnie w swoich domach. Teraz znów zasiądą w ławkach, ale wiele się zmieni. Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w każdej ze szkół.

Początek roku szkolnego, to okazja do wręczenia Nagród Wójta Gminy Przybiernów za rok szkolny 2019/2020. Nagrody te powinny być wręczone podczas zakończenia roku szkolnego, jednak z powodu epidemii nie odbyły się apele kończące rok szkolny.
Celem gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, który został przyjętym Uchwałą Rady Gminy Przybiernowie jest:

1) finansowe wspieranie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Przybiernów,
2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych,
3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności,
4) zachęcenie uczniów do udziału w konkursach i reprezentowania Gminy Przybiernów.

Wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży odbywa się poprzez przyznawanie corocznie Nagród Wójta Gminy Przybiernów.
Jednorazową Nagrodę Wójta Gminy może otrzymać:

1. uczeń za najwyższą średnią w szkole z zachowaniem co najmniej bardzo dobrym,
2. najlepszy uczeń kończący szkołę, który uzyskał sumę średnich ocen rocznych co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre,
3. laureat konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym, włącznie do 3. miejsca,
4. uczestnik konkursów plastycznych, recytatorskich, tanecznych, muzycznych, teatralnych, itp. na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który uzyskał wynik włącznie do 10. miejsca,
5. uczestnik zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który uzyskał wynik włącznie do 10. miejsca,
6. reprezentant kadry województwa.

Uczniów – kandydatów do Nagrody Wójta Gminy zgłaszają dyrektorzy szkół z terenu Gminy Przybiernów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.
Za rok szkolny 2019/2020 dyrektorzy szkół do nagrody zgłosili 3 uczniów, wszyscy zgłoszeni otrzymali nagrody finansowe:
- Milena Słomczewska za najwyższą średnią w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Przybiernowie oraz wzorową ocenę z zachowania,
- Maja Jędrzejewska najwyższą średnią w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach oraz wzorową ocenę z zachowania,
- Kinga Tołstyko za uzyskiwanie bardzo wysokich miejsc w zawodach sportowych i promowanie Gminy Przybiernów.

Nagrodzonym gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Niech nowy rok szkolny będzie bogaty w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.
Uczniom zaś, życzę najlepszych ocen, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wspaniałych szkolnych przyjaźni oraz ciekawych zajęć w przyjaznej, szkolnej atmosferze. Szczególnie ciepłe życzenia kieruję do dzieci, które po raz pierwszy przekroczą szkolne i przedszkolne progi. Niech radość towarzyszy Wam każdego dnia nauki i zabawy.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka

W załączeniu Uchwała Nr XII/99/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2020/3446/akt.pdf