Log in

Realizacja inwestycji pt. „Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w miejscowościach Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo”

 

Realizacja inwestycji pt. "Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w miejscowościach Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo"
zobacz więcej zdjęć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Realizacja inwestycji pt. „Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w miejscowościach Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo”.
Trwają prace budowlane na terenie czterech miejscowości w Gminie Przybiernów. Prace związane z korytowaniem, montowaniem obrzeży oraz układaniem ogrodzenia. Następnym, końcowym etapem będzie montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.
Celem projektu jest zwiększenie w 2020 roku dostępu do nowych obiektów infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i sportowej poprzez realizację projektu polegającego na stworzeniu kompleksów rekreacyjnych w 4 miejscowościach: Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo, a przez to zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz osób odwiedzających obiekty działające w sferze kultury.