bip Przybiernów
Log in

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy w Przybiernowie,
która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku od godziny 9:00,
z następującym porządkiem obrad:

Przewodniczący Rady

Ryszard Kazanowski