Log in

O gminie Przybiernów

O gminie Przybiernów

Podkategorie

  • Zabytki

    Na obszarze gminy Przybiernów nie identyfikuje się też na dzień dzisiejszy zbyt wielu obiektów zabytkowych. Jednakże te, które zachowały się do dnia dzisiejszego stanowią istotne dziedzictwo kulturowe gminy i regionu, w związku z czym wymagają ciągłej pielęgnacji i opieki. Gmina znana jest z szachulcowych zabytków sztuki ludowej.

  • gmina Przybiernów
  • Oświata i kultura