Log in

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej wznawia stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • - możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • - wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • - możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • - możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • - organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • - organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • - możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • -organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

W przyszłym tygodniu chcemy wznowić pracę przedszkola i zerówek w Naszej Gminie. Prosimy rodziców o zgłaszanie do dyrektorów chęci udziału dzieci w zajęciach w oddziałach przedszkolnych.

Poniżej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia dla szkół podstawowych:

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacja_wczesnoszkolna.pdf

 https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

 https://dokumenty.men.gov.pl/Rewalidacja_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf