Logo

Zebranie wiejskie w Rokicie

zebranie wiejskieDnia 16 czerwca 2020 roku o godzinie 17.00 na placu zabaw w Rokicie (w przypadku brzydkiej pogody w świetlicy wiejskiej w Moraczu) odbędzie się zebranie wiejskie, w celu wyboru Sołtysa.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Sołtysa Sołectwa Rokita:
a) przedstawienie przez Wójta rezygnacji Sołtysa Sołectwa Rokita
b) podjęcie uchwały
3. Wybór Sołtysa:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów przez Komisję Skrutacyjną
c) przeprowadzenie głosowania
d) ustalenie wyników głosowania
e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów
f) ogłoszenie wyników wyborów
4. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka

© CreateVision.pl. All Rights Reserved.