Log in

Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy dla zadania pn. “Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w miejscowościach Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo”

 

W dniu 20 maja 2020 roku w Szczecinie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00611-6935-UM1611092/19 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Przybiernów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego |Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na operację „Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w miejscowościach Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo.

Celem projektu jest zwiększenie w 2020 roku dostępu do nowych obiektów infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i sportowej poprzez realizację projektu polegającego na stworzeniu kompleksów rekreacyjnych w 4 miejscowościach: Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo, a przez to zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz osób odwiedzających obiekty działające w sferze kultury.

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 283.301,00 złotych.

W dniu 29 lipca 2020 roku w siedzibie Gminy Przybiernów została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą APIS POLSKA Sp. z o.o. na w/w operację oraz został przekazany plac budowy.