Log in

Pilnuj swojego psa... - apel do mieszkańców

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się samowolnie psów, czyli zwierząt niedopilnowanych należycie przez swojego właściciela, przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków.
Prawie w każdym przypadku tzw. „bezdomny pies” ma swojego właściciela.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza teren posesji mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z art. 77 ustawy z 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń, który mówi:

 „Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
 § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Pamiętajmy, że to właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność
za zachowanie swoich zwierząt.

 Często ofiarami psiego ataku są dzieci, rowerzyści, osoby starsze – a więc zadbajmy o to, aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej. Wałęsające się po drodze lub wybiegające na nią nagle zwierzęta mogą być także przyczyną kolizji
i wypadków. Plątające się psy również przyczyniają się do rozszarpywania wystawionych worków z odpadami komunalnymi.

Apelujemy do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie posiadanych czworonogów! Wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na swojej posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Ponadto nieruchomość musi być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Każdy właściciel winien posiadać również ważne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.