Logo

Państwowy Fundusz Celowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

4 czerwca 2021 r. została zawarta umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Polnej w Przybiernowie” pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Przybiernów.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dzień podpisania umowy wynosi 50% wartości zadania tj. 393.248,55 zł.

Otrzymane środki zostaną w całości przeznaczone na przebudowę ulicy Polnej w Przybiernowie. Długość ulicy Polnej wynosi 301 m. Stan docelowy drogi gminnej zakłada jej przebudowę, tak aby zapewniała wymagane parametry dla dróg klasy D. Droga zostanie poszerzona na całej długości. Przebudowa drogi uwzględnia zjazdy indywidualne, a także wykonanie nawierzchni utwardzonych przeznaczonych dla pieszych tzw. chodników. Pobocza ul. Polnej zostaną utwardzone z płyt betonowych ażurowych. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone spadkami poprzecznymi daszkowymi i spadkami poprzecznymi jednostronnymi. Projekt zakłada również budowę oświetlenia zewnętrznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu, który będzie składał się z 11 słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy, jak również i piesi zyskają dostęp do drogi o lepszych parametrach. Ponadto budowa poboczy i chodnika pozwoli, aby dzieci i rodzice bezpieczniej docierali do budynków użyteczności publicznej. Nowa powierzchnia drogi to estetyka obszaru, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także pieszych.

Dofinansowanie w wysokości 393.248,55 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota realizacji inwestycji w wysokości 393.248,55 zł stanowi środki budżetu Gminy Przybiernów. Całość inwestycji: 786.497,10 zł

Lilia Ławicka
Wójt Gminy Przybiernów

© CreateVision.pl. All Rights Reserved.