Log in

Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty

Dzień Edukacji Narodowej
zobacz więcej zdjęć Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom (również tym emerytowanym) oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości.

Okolicznościowe spotkania odbyły się wczoraj w każdej ze szkół. Wójt Gminy Lilia Ławicka przekazała na ręce dyrektorów placówek oświatowych bukiety kwiatów, składając wszystkim najlepsze życzenia sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wójt wręczyła nauczycielom nagrody za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Nagrody Wójta Gminy Przybiernów otrzymały:

  • Monika Klińska - dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
  • Jolanta Grześkowiak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
  • Magdalena Fiłkowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
  • Jolanta Kaczor – Flis - nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
  • Joanna Kolczyńska - nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
  • Kamila Woźniak - nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Gminy Przybiernów kieruje do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty słowa podziękowania za zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość w wychowanie i edukację młodego pokolenia. Jednocześnie życzy, aby zaangażowanie owocowało postępami w nauce uczniów, rozbudzając w nich szlachetne i ambitne aspiracje.