Log in

Budowa wiaty rekreacyjnej

Budowa wiaty rekreacyjnej
zobacz więcej zdjęć W dniu 14 listopada 2020 r. spotkaniem integracyjnym przedstawicieli sołectwa Rokita i Gminy Przybiernów zakończono inwestycję pn. „„Budowa wiaty na terenie „Byłej Hydrofornii” w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców”. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zmniejszono liczbę uczestniczących oraz zachowane wszelkie reżimy sanitarne. Odbyła się loteria i konkursy dla dzieci.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Rokita o tytule „„Budowa wiaty na terenie „Byłej Hydrofornii” w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.