Log in

Wyniki "Grantów Sołeckich 2022"

Wyniki "Grantów Sołeckich 2022"

Sołectwa Kartlewo i Czarnogłowy laureatami konkursu „Granty Sołeckie 2022”. Konkurs organizowany jest przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Sołectwa Kartlewo i Czarnogłowy otrzymają pomoc finansową w wysokości 15.000,00 zł dla sołectwa.

Dzięki przyznanej dotacji w Kartlewie zostanie zrealizowany projekt pod nazwą „Jedna planeta jedno życie. Wspólny projekt wspólne życie” zostaną zakupione piłkochwyty, stół tenisowy, ławki, pojemnik serce na nakrętki, zgniatarka butelek pet. Natomiast w Czarnogłowach zostanie zrealizowany projekt pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach”. Zakupione zostaną m.in. wiaty drewniane, stół betonowy do ping-ponga.