Log in

Cisy Przybiernowskie

"Cisy Przybiernowskie" za rok 2019

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, wywołaną rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 informuję, że Gala wręczania wyróżnień "Cisy Przybiernowskie" za rok 2019 nie odbędzie się w miesiącu maju 2020r. Nowy termin zostanie ustalony, kiedy sytuacja się unormuje.
Jednocześnie dziękuję za złożone wnioski o przyznanie wyróżnienia.

Lilia Ławicka
Wójt Gminy

"Cisy Przybiernowskie" za rok 2019

Wójt Gminy Przybiernów zaprasza do wzięcia udziału w piątej edycji honorowych wyróżnień "Cisy Przybiernowskie", Specjalne „Cisy Przybiernowskie” oraz Złote „Cisy Przybiernowskie”. Po raz kolejny możliwe będzie uhonorowanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu gminy Przybiernów za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi Przybiernowskiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za granicą za rok 2019 w dwóch kategoriach:

  1. biznes i gospodarka,
  2. działalność społeczna (w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska).

Wójt może przyznać tytuł Mecenasa Kultury Gminy Przybiernów, Mecenasa Edukacji Gminy Przybiernów oraz Mecenasa Sportu Gminy Przybiernów, które przyznawane będą osobom fizycznym i osobom prawnym, w tym przedsiębiorcom, za wyróżniające się wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych,  artystycznych oraz imprez masowych na terenie Gminy Przybiernów. Tytuły Mecenasa mogą być przyznawane za poprzedni rok kalendarzowy w dwóch równorzędnych kategoriach:

  1. za największy wkład finansowy w organizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych lub imprez masowych,
  2. za ciągłość mecenatu nad określonymi przedsięwzięciami.

Wnioski wraz z uzasadnieniem zgłoszonej kandydatury można składać do dnia 31 marca 2020r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie, pok. Nr 106, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów z dopiskiem „Cisy Przybiernowskie”.

Wnioski o przyznanie honorowych wyróżnień dostępne są na stronie www.przybiernow.pl i w Sekretariacie, pok. Nr 106 w Urzędzie Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3.

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka
Przybiernów, dnia 2020-01-31

załączniki:
regulamin wyroznienia cisy
wniosek o przyznanie Mecenasa
wniosek o przyznanie wyroznienia

IV GALA "CISY PRZYBIERNOWSKIE"

1 czerwca 2019 roku odbyła się gala wręczenia statuetek "CISY PRZYBIERNOWSKIE" za 2018 rok. Na początek zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

 IV Gala "Cisy Przybiernowskie"

 

III GALA "CISY PRZYBIERNOWSKIE"

 III Gala "Cisy Przybiernowskie"
26 maja 2018 roku odbyła się III gala, podczas której wręczone zostały honorowe wyróżnienia "CISY PRZYBIERNOWSKIE".
W  nominowaniu kandydatów do wyróżnienia brali udział mieszkańcy Gminy Przybiernów, instytucje i organizacje oraz Kapituła. To oni dostrzegli tych, którzy pracują nie tylko dla siebie, ale mają też na widoku dobro naszej małej ojczyzny.
Po raz trzeci było możliwe uhonorowanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i  instytucji z terenu gminy Przybiernów za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi Przybiernowskiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za granicą.
Zgodnie z regulaminem Kapituła przyznała dwa honorowe wyróżnienia „Cisy Przybiernowskie” za 2015r. w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA dla:

- Teatru „MY”
- Pani Julii Jamskiej - Szychulskiej

Specjalne „Cisy Przybiernowskie” otrzymali:

- Pani Jadwiga Rokicka
- PPUH Anspol S. Zdanowicz
- Dworek Ostęp Machowica Zenona i Marek Zdzieszyńscy

Nasi Laureaci to nie są celebryci ani osoby z pierwszych stron gazet, lecz ludzie, którzy zostali dostrzeżeni dzięki temu, kim są i jacy są. Znamy ich na co dzień i dlatego nie mamy wątpliwości, że te wyróżnienia trafiły w dobre ręce. Dziękując za wielki dar serca okazywany w okruchach dobroci, które wracają zwielokrotnione, wszystkim laureatom gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów i powodzenia w pokonywaniu trudów codzienności.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za uświetnienie  III Gali swoją obecnością
Zachęcamy Państwa do zgłaszania kolejnych kandydatur do honorowych wyróżnień  „Cisy Przybiernowskie”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ostatnich przygotowań oraz z samej uroczystości.

 

 

II GALA "CISY PRZYBIERNOWSKIE"

Fotorelacja z gali wręczenia statuetek "CISY PRZYBIERNOWSKIE" za 2016 rok.

 II Gala "Cisy Przybiernowskie"

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy listę laureatów nagrody CISY PRZYBIERNOWSKIE za 2016 rok oraz laudacje.

 

 

 

Laureat w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

 

Specjalne „Cisy Przybiernowskie” otrzymali:

 

Laureat Złotych "Cisów Przybiernowiskich":