Log in

Nieodpłatna Pomoc Prawna - porady na odległość

Nieodpłatna Pomoc Prawna - obsługa od 1 lipca 2020 roku

Od dnia 1 lipca 2020 r. zostaje przywrócona obsługa bezpośrednia w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Aby skorzystać z usługi należy dokonać rejestracji internetowej przez stronę: https://np.ms.gov.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem telefonu 91 471 02 24 (obsługiwane będą tylko osoby zarejestrowane w systemie).

Korzystających z nieodpłatnego poradnictwa obowiązują wymogi sanitarne ustalone przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Nieodpłatna Pomoc Prawna - materiały

Informujemy, że ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszkańcom Gminy może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w każdy wtorek w godzinach 12.00 - 16.00 w pokoju 104 w budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie (ul. Cisowa 3).
Przed przyjściem po poradę w ramach NPP należy umówić się telefonicznie (91 4667530 lub 91 4186451) lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu.