Log in

Dla Ukrainy

Koncert dla Ukrainy w Czarnogłowach

Koncert dla Ukrainy w Czarnogłowach

18. 03. 2022r. w godzinach popołudniowych odbył się w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach koncert pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”, który został zorganizowany przez Mobilną Szkołę Muzyczną Live pana Roberta Grygo oraz dyrektor szkoły Jolantę Grześkowiak wraz z nauczycielami i niepedagogicznymi pracownikami szkoły.
Biletami wstępu na koncert były ofiarowane przez nauczycieli, pracowników, rodziców naszej szkoły oraz mieszkańców Czarnogłów i okolicznych miejscowości rzeczy, produkty wskazane na załączonej liście do zaproszenia na koncert.
Wśród licznie przybyłych na koncert gości byli zamieszkali w Rokicie i Machowicy (gmina Przybiernów) uchodźcy, ukraińskie mamy z dziećmi, między innymi uczniami naszej szkoły.
Koncert rozpoczął się krótkimi przemówieniami dyrektor szkoły Jolanty Grześkowiak oraz pana Roberta Grygo. Na scenie prezentowali się młodzi artyści ze szkół w Czarnogłowach, Przybiernowa, Golczewa oraz muzycy zaproszeni przez pana Roberta Grygo.
Muzyka, zabawy dzieci i ich uśmiechnięte twarze pozwoliły na wspólne spędzenie czasu w miłej, serdecznej i radosnej atmosferze, ale niepozbawionej refleksji nad sytuacją w jakiej znaleźli się nasi przyjaciele z Ukrainy.
Wszystkie złożone dary w ramach biletu wstępu zostały komisyjnie podzielone i dostarczone uchodźcom z Ukrainy zamieszkałym w Rokicie i Machowicy.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Grześkowiak

Zaktualizowana ulotka - informacja dla uchodźców

Zaktualizowana ulotka dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej.