Log in

„Zdalna szkoła + w Gminie Przybiernów” - przekazanie sprzętu komputerowego

 

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Przybiernów zakupiła:

• 5 szt. komputerów przenośnych,
• 12 szt. komputerów stacjonarnych,
• 17 szt. pakietów oprogramowania biurowego,
• 12 szt. kamer internetowych USB min HD do komputerów stacjonarnych,
• 12 szt. słuchawek nausznych przewodowych.


Koszt realizacji projektu to 54.424,00 zł brutto w całości sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Komputery przekazano zostaną dyrektorom szkół dla, których Gmina Przybiernów jest organem prowadzącym, w celu udostępnienia ich uczniom (w tym rodzinom wielodzietnym 3+) i nauczycielom do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.


Do Szkoły Podstawowej w Przybiernowie przekazano:

• 4 szt. komputerów przenośnych,
• 8 szt. komputerów stacjonarnych,
• 12 szt. pakietów oprogramowania biurowego,
• 8 szt. kamer internetowych USB min HD do komputerów stacjonarnych,
• 8 szt. słuchawek nausznych przewodowych,


a do Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach:
• 1 szt. komputera przenośnego,
• 4 szt. komputerów stacjonarnych,
• 5 szt. pakietów oprogramowania biurowego,
• 4 szt. kamer internetowych USB min HD do komputerów stacjonarnych,
• 4 szt. słuchawek nausznych przewodowych.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami COVID-19 i ma na celu umożliwienie nauki zdalnej uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia uczestnictwo w nauce przez internet.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka

"Zdalna szkoła +" w Gminie Przybiernów

26.05.2020 r. Gmina Przybiernów złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wniosek “Zdalna szkoła +”w Gminie Przybiernów przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 995,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup komputerów i osprzętu, w tym: kamer i słuchawek dla placówek oświatowych. Zakres rzeczowy wniosku obejmuje zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej tj. 5 laptopów, 12 komputerów stacjonarnych, 17 licencji oprogramowania biurowego oraz 12 kamer i 12 słuchawek przewodowych, które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Przybiernowie oraz Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Dzięki dotacji do uczniów i nauczycieli trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dnia 08.06.2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu. Po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu, możliwy będzie zakup sprzętu.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka