Log in

Powstanie chodnik na ul. Mieszka I w Przybiernowie

2021 06 10 chodnikW dniu 9 czerwca 2021r. Gmina Przybiernów podpisała umowę  na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w wysokości 100.000 zł na “Budowę chodnika na ul. Mieszka I w Przybiernowie w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budzieszewice”.  Zakres zadania realizowanego przez powiat będzie obejmował roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wszystkie niezbędne koszty wynikające z realizacji zadania, ewentualne roboty dodatkowe. Niezmiernie cieszy nas fakt budowy chodnika, gdyż  zapewnieni  bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły  podstawowej. O inwestycję tę wielokrotnie wnioskowaliśmy. Podkreślaliśmy jej znaczenie dla mieszkańców deklarując wspólny montaż finansowy, w ubiegłym roku współfinansowaliśmy opracowanie dokumentacji projektowej zadania.
Inwestor planuje zakończyć inwestycje do 30 listopada 2021r.

Anna Zięba
Skarbnik Gminy Przybiernów

Budowa sieci światłowodowej w Gminie Przybiernów

informacja o miejscach instalacji światłowodu: https://uniaswiatlowodowa.pl/szczecinski-czesc-b/przybiernow/instalacje

pytania można kierować na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakończenie przebudowy ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie

Zakończenie przebudowy ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie
Zakończono prace polegające na przebudowie ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie. Końcowy odbiór robót odbył się 23 sierpnia, tj. ponad trzy tygodnie przed planowanym terminem. W ramach przedmiotowych robót ułożono nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów na poszczególne posesje z trójkolorowej kostki brukowej na podłożu cementowo-piaskowym po uprzedniej wymianie gruntu i zagęszczeniu nowej podbudowy. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz biologicznie czynne pasy zieleni, na których zasiana jest trawa oraz zasadzona jest roślinność liściasta i iglasta. Wybudowano także nowoczesne, efektowne i energooszczędne ledowe oświetlenie uliczne. Całość prac przyczyniła się do znacznej poprawy komfortu korzystania z ulic i dojazdu do posesji, jak również pozytywnie zmieniła wizerunek okolicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.