Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów

Projekt "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów"

Gmina Przybiernów na początku roku 2017 złożyła do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania "Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017" w obszarze działania "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży".
Wniosek pomyślnie przeszedł weryfikację i został zakwalifikowany do realizacji."
Projekt nosi tytuł "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów".
Będzie realizowany od czerwca do grudnia 2017 roku na terenie Gminy Przybiernów i obejmie swoim zasięgiem obwody szkół w Przybiernowie i Czarnogłowach. Kwota dotacji, jaką otrzymamy na realizację, wynosi 57.667,00 zł, wkład własny gminy 14.522,00 zł. Całkowity koszt zadania to 72.189,00 zł.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia artystyczne (muzyczne, teatralne, plastyczne, fotograficzne, taneczne), sportowe, imprezy środowiskowe (turnieje, festyny). Przewidziane są także warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli.
Celem projektu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa społecznego, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
W program działań zawartych w projekcie "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów" będą zaangażowane następujące instytucje: Policja w Przybiernowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie, Zespół Interdyscyplnarny ds. Przemocy w Rodzinie w Gminie Przybiernów, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Przybiernowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie oraz społeczność lokalna.

W załączeniu harmonogram planowanych działań odbywających się w ramach realizowanego projektu.

W załączeniu Sprawozdanie z realizacji pleneru rodzinnego „Bezpieczna Rodzina”.

W załączeniu Sprawozdanie z pikniku „Bezpiecznie nad wodą” w Przybiernowie

 

 

Sprawozdanie z imprezy środowiskowej „ Dla naszych rodziców”
zorganizowanej w ramach
PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„ RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 (2016r.)
Projekt „ Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów”