Log in

Koronawirus - najważniejsze informacje (aktualizacja 03.04.2020r.)

Informujemy, że Urząd Gminy w Przybiernowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie oraz Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Przybiernowie nie będą przyjmowały interesantów. Zmiany obowiazują od 16 marca 2020r. do odwołania.

W przedsionku przy wejściu głównym do urzędu została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście (tylko w sprawach pilnych) prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty, także o zabranie własnego długopisu. W tym trudnym okresie musimy zadbać przede wszystkim o zdrowie i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

sekretariat Urzędu tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
USC tel. 914667562
OPS tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556

Pozostałe numery i adresy kontaktowe na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml
Więcej informacji na naszej stronie pod adresem https://przybiernow.pl/informator/koronawirus

 

Informujemy, że 10 kwietnia 2020 roku (piątek)
Urząd Gminy w Przybiernowie oraz jego jednostki
będą czynne do godziny 12.00. 

Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów

Projekt "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów"

Gmina Przybiernów na początku roku 2017 złożyła do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania "Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017" w obszarze działania "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży".
Wniosek pomyślnie przeszedł weryfikację i został zakwalifikowany do realizacji."
Projekt nosi tytuł "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów".
Będzie realizowany od czerwca do grudnia 2017 roku na terenie Gminy Przybiernów i obejmie swoim zasięgiem obwody szkół w Przybiernowie i Czarnogłowach. Kwota dotacji, jaką otrzymamy na realizację, wynosi 57.667,00 zł, wkład własny gminy 14.522,00 zł. Całkowity koszt zadania to 72.189,00 zł.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia artystyczne (muzyczne, teatralne, plastyczne, fotograficzne, taneczne), sportowe, imprezy środowiskowe (turnieje, festyny). Przewidziane są także warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli.
Celem projektu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa społecznego, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
W program działań zawartych w projekcie "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów" będą zaangażowane następujące instytucje: Policja w Przybiernowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie, Zespół Interdyscyplnarny ds. Przemocy w Rodzinie w Gminie Przybiernów, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Przybiernowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie oraz społeczność lokalna.

W załączeniu harmonogram planowanych działań odbywających się w ramach realizowanego projektu.

W załączeniu Sprawozdanie z realizacji pleneru rodzinnego „Bezpieczna Rodzina”.

W załączeniu Sprawozdanie z pikniku „Bezpiecznie nad wodą” w Przybiernowie

 

 

Sprawozdanie z imprezy środowiskowej „ Dla naszych rodziców”
zorganizowanej w ramach
PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„ RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 (2016r.)
Projekt „ Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów”