Log in

Przebudowa drogi w Łoźnicy

Nowa droga w Łoźnicy

Nowa droga w Łoźnicy
Na początku roku ukończeniu dobiegła inwestycja realizowana przez Powiat Goleniowski pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz-Łoźnica” realizowana na terenie Gminy Przybiernów. W znacznym stopniu bo w wysokości 771.942,14zł zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwotę 100.000zł zabezpieczyła w budżecie również Gmina Przybiernów w formie dotacji dla właściciela drogi. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, jakość i komfort życia mieszkańców oraz estetykę miejscowości.

Inwestycja w Łoźnicy

2019 09 23 inwestycjaW siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie w dniu 18.09.2019r.  Wojewoda Zachodniopomorski  Tomasz Hinc i Starosta Powiatowy Tomasz Stanisławski podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Na terenie Gminy Przybiernów zrealizowane będzie zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z  Babigoszcz – Łoźnica”.  Wysokość dofinansowania  wyniesie 771.942,14 zł. Pozostałe środki stanowiące nie mniej niż 30 % wydatków kwalifikowalnych pochodziły będą z budżetu Starostwa Powiatowego w Goleniowie,  w tym  100.000 zł zadeklarowane zostały przez Gminę Przybiernów na współfinansowanie inwestycji .