Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Lokalny Program Rewitalizacji

Konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy:


W dniu 17 stycznia 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Przybiernowie ul. Chrobrego 64g odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Na konferencję zaproszono mieszkańców Gminy Przybiernów, sołtysów, radnych oraz pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Program Konferencji:

  • godz. 12.00 – 12.10 Otwarcie Konferencji – Wójt Gminy Przybiernów
  • godz. 12.10 – 13.30 Prezentacja podsumowująca projekt pt:” Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” - Pani Agnieszka Powroźnik, kierownik oddziału w Szczecinie firma ECD Dariusz Klityński, Poznań.
  • godz. 13.30 – 14.00 – Panel dyskusyjny, poczęstunek.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

LPR Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 został złożony do weryfikacji

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy:

 

W dniu 11 stycznia 2018 roku Gmina Przybiernów złożyła opracowany dokument: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego celem jego weryfikacji i ujęcia w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

W załączeniu LPR Gminy Przybiernów w formacie PDF

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

Konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023"

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy: 

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Przybiernów ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Przybiernów na Konferencję podsumowującą projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Przybiernowie ul. Chrobrego 64 g.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka