Log in

Gospodarka odpadami

Zawiadomienie o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam iż w prowadzonym przez Gminę Przybiernów postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK”  zatwierdzono ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 12, 72-100 Goleniów.

Szczegóły punktacji w załączonym dokumencie.

  • Odsłony: 58