Log in

Projekty w ramach rewitalizacji

Oświetlenie w Czarnogłowach

 

W dniu 17 czerwca 2020r. podpisana została umowa z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie w zakresie usług społecznych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. W zakresie umowy wdrożone zostaną działania animacyjne służące włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym. Inicjatywa oparta jest na fiszce przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule „Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa”. Gmina Przybiernów na realizację zadania otrzyma 21.500 zł z terminem zakończenia do 30.11.2020r. Pozostałe środki zapewnione zostaną z budżetu gminy.

Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach

 

Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach
zobacz więcej zdjęć

Dzięki staraniom członków społeczności lokalnej zrealizowano inwestycję pn.: “ Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach” dofinansowaną ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. “ Rewitalizacja szansą na aktywna integrację”.

Oświetlenie boiska i wiaty w Łoźnicy

 

Oświetlenie boiska  i wiaty w Łoźnicy
zobacz więcej zdjęć

W dniu 5 października 2019 r. spotkaniem integracyjnym obejmującym mecz towarzyski i konkursy dla dzieci zakończono inwestycję pn. „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łoźnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu”. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Łoźnica o tytule „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łoźnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

 

Oświetlenie boiska i wiaty w Łoźnicy

20 sierpnia 2019 r Gmina Przybiernów podpisała umowę z Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Łożnica o tytule „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łożnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Projekt składa się z dwóch części: Przedsięwzięcia inwestycyjnego i działania animacyjnego. W ramach działania inwestycyjnego zostanie wykonane oświetlenie wiaty i boiska sportowego, w ramach działania animacyjnego zorganizowany zostanie mecz piłki nożnej wraz z konkursami i zabawami dla dzieci oraz ognisko. W całość przedsięwzięcia zaangażowani zostaną mieszkańcy i wolontariusze.