Log in

REALIZACJA INWESTYCJI

W połowie października 2020 roku, rozpocznie się realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Realizatorem przedsięwzięcia pod tytułem ,,Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa’’ jest Urząd Gminy w Przybiernowie. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę jakości użytkowania obiektu oraz zwiększenie aktywności mieszkańców.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.

REALIZACJA INWESTYCJI

Z początkiem października 2020 roku, rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Realizatorem przedsięwzięcia pod tytułem ,,Budowa wiaty na terenie „Byłej Hydroforni” w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców” jest Urząd Gminy w Przybiernowie. Projekt ma na celu poprawę jakości życia oraz zwiększenie aktywności mieszkańców.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.

Oświetlenie w Czarnogłowach

 

W dniu 17 czerwca 2020r. podpisana została umowa z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie w zakresie usług społecznych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. W zakresie umowy wdrożone zostaną działania animacyjne służące włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym. Inicjatywa oparta jest na fiszce przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule „Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa”. Gmina Przybiernów na realizację zadania otrzyma 21.500 zł z terminem zakończenia do 30.11.2020r. Pozostałe środki zapewnione zostaną z budżetu gminy.

Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach

 

Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach

Dzięki staraniom członków społeczności lokalnej zrealizowano inwestycję pn.: “ Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach” dofinansowaną ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. “ Rewitalizacja szansą na aktywna integrację”.