Log in

Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów - przekazanie sprzętu komputerowego

 

Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów
Dnia 06.05.2020r. w imieniu Gminy Przybiernów Wójt Pani Lilia Ławicka wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Anną Ziębą oficjalnie przekazały dyrektorom szkół zakupiony wysokiej jakości sprzęt komputerowy (17 laptopów oraz 10 licencji oprogramowania biurowego). Dzięki uzyskanym na wniosek środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 laptopy wraz z oprogramowaniem przekazano do:
- Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Przybiernowie w ilości 11 szt. komputerów oraz 4 licencje oprogramowania biurowego,
- Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w ilości 6 szt. komputerów oraz 6 licencji oprogramowania biurowego.
Sprzęt zostanie przekazany uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im udział w zdalnych lekcjach. Dyrekcja szkoły zdecyduje, do których uczniów trafi sprzęt, by umożliwić zdalną naukę. Gdy wszystko wróci do normy, a uczniowie do szkoły, komputery te zostaną przekazane szkole jako wyposażenie pracowni komputerowej.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka

Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów

2020 05 06 plakat zdalna

02.04.2020 r. Gmina Przybiernów złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wniosek “Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 59 997,42 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Zakres rzeczowy wniosku obejmuje zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej tj. 17 laptopów oraz 10 licencji oprogramowania biurowego, który zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Przybiernowie oraz Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Dnia 24.04.2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu. Po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu, możliwy będzie zakup sprzętu.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka