Log in

Granty Sołeckie

Amfiteatr pod sosnami, tu się bawimy i integrujemy

Amfiteatr pod sosnami, tu się bawimy i integrujemy
zobacz więcej zdjęć Koniec tygodnia okazał się bardzo pracowity dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który w dniu 23.07.2020r.  zawitał w Goleniowie by dokonać uroczystego podpisania umów  przyznających sołectwom z terenu powiatu goleniowskiego środki finansowe w ramach Konkursu “Granty Sołeckie 2020”.  Finansowanie w wysokości 10.000 zł przyznane zostało Sołectwu Rzystnowo na wybudowanie “Amfiteatru pod sosnami”. Z ramienia Gminy w uroczystym podpisaniu umowy dotacji uczestniczyła Wójt Gminy Lilia Ławicka, Skarbnik Gminy Anna Zięba i i pomysłodawca projektu Sołtys Sołectwa Rzystnowo Andrzej Łuszczek. Gratulujemy Sołectwu Rzystnowo pozyskanego grantu, którego ideą jest budowa drewnianej, zadaszonej wiaty wraz z podestem oraz  kamiennego paleniska a przy tym organizacja wydarzenia muzyczno-kulturowego integrującego mieszkańców. Zadanie zakłada duże zaangażowanie mieszkańców sołectwa w realizację działania.

Amfiteatr pod sosnami w Rzystnowie

Niezmiernie nas cieszy, że inicjatywa mieszkańców sołectwa Rzystnowo,  znalazła się na liście laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”Granty sołeckie 2020”. W 2020r. w Rzystnowie powstanie wiata rekreacyjna.

Granty sołeckie 2020

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2020”.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac
planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku.

więcej informacji:  http://www.grantysoleckie.wzp.pl/o-konkursie-2?fbclid=IwAR2tCKklwFsmHGcRY_IwSm2tanJ-bZDbjoEe7ObVu4-TjmFjYt9vBEWsSKA

Wiata rekreacyjna w Łoźnicy

Wiata rekreacyjna w Łoźnicy
zobacz więcej zdjęć W dniu 16 września 2019 r. odbył się odbiór techniczny wiaty rekreacyjnej z mini biblioteką na placu zabaw w Łoźnicy. Inwestycja została zrealizowana z funduszu „Granty Sołeckie 2019” w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Mieszkańcy przygotowali teren i pomalowali wiatę. Wspólną pracą stworzono miejsce spotkań i integracji w sercu miejscowości Łoźnica.

Granty sołeckie 2019

2019 06 27 grantyW dniu 26 czerwca 2019r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie  odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisał umowy z przedstawicielami władz gminnych oraz sołtysami z Gmin Osina, Stepnica, Przybiernów, Nowogard. 
Umowy w ramach Konkursu "Granty Sołeckie 2019"podpisane przez Gminę Przybiernów dotyczą dwóch projektów:
1. "Aktywny Moracz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Moracz, poprzez montaż małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców"
2. "Wiata rekreacyjna na placu zabaw w Łoźnicy z mini biblioteką, jako miejsce promocji czytelnictwa i integracji mieszkańców.