Log in

OPS

Informacja o składaniu wniosków 500 plus

500plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 zaczynający się od 01.06.2021 można składać:
- w formie elektronicznej od 1 lutego 2021r. za pomocą:
- lub w formie papierowej od 1 kwietnia 2021r.:

drogą tradycyjną (papierową) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przybiernowie w pokoju nr 6 po uprzednim umówieniu się telefonicznym ( tel.: 91-466-75-53). W tym czasie można także składać wnioski w formie elektronicznej.

 

Prosimy zapoznać się z ulotką informacyjną.

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla samorządów

Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. – Dla wielu osób takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcając do dołączenia do programu.

Więcej szczegółów na stronie programu stworzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Obsługa interesantów działu Świadczeń Rodzinnych OPS w Przybiernowie.

Biuro nr 6 Ośrodka Pomocy Społecznej – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500+), Program “Dobry Start” (300+), stypendia szkolne

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00

po uprzednim umówieniu telefonicznym, tel. 91 4667553.

 

 

Przypominamy o zasadach bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Dane kontaktowe interesanta (imię i nazwisko, numer telefonu) zostają wpisane do rejestru, w celu ewentualnej identyfikacji osób obecnych w urzędzie w związku z zachorowaniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Placówki wsparcia dziennego w gminie Przybiernów


 

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Przybiernów działają dwie Placówki Wsparcia Dziennego. W ramach podjętej współpracy Gminy Przybiernów z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (TPD) Oddział Regionalny w Szczecinie, w miejscowościach Kartlewo i Czarnogłowy codziennie prowadzone są zajęcia z dziećmi prowadzone przez wychowawców i pedagogów.

 Placówki wsparcia dziennego w gminie Przybiernów
zobacz więcej zdjęć

 Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich w godzinach:
- od 10.00 do 18.00 - Czarnogłowy,
- od 11.00 do 18.00 - Kartlewo.
Godziny pracy placówek mogą być modyfikowane uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego.

 

Uczestnikami zajęć mogą być wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Rodzice dzieci i młodzieży chcącej brać czynny udział w zajęciach TPD mogą zgłaszać uczestnictwo swoich pociech u pracowników placówek.

Placówki realizują zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne poprzez edukację, zabawę, zajęcia ruchowe. W ramach działań TPD możliwe jest również wsparcie dla rodziców poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin życia w rodzinie, dzielenie się własnymi doświadczeniami.

Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Karta Seniora

W lutym br. Gmina Przybiernów podpisała Porozumie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.

Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

Zobacz więcej informacji