Log in

OPS

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

PODPROGRAM 2023

CELE PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IŻ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.


OKRES REALIZACJI DOSTAW
Grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 
NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI REALIZOWANA JEST PRZEZ:

- Bank Żywności w Nowych Bielicach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] , która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

- https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

- https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram2023.

 

Poradnictwo psychologiczne w ramach NFZ

Fractal Concept powstał z inicjatywy osób od lat działających w medycynie oraz psychologii. To miejsce przyjazne dzieciom, rodzicom, a także osobom dorosłym. Skorzystaj z  oferty psychologa, psychoterapeuty oraz wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więcej informacji na stronie:
 

Warsztaty dobrego rodzica

WarsztatyPoradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Goleniowie

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów na cykl spotkań pt. „Warsztaty dobrego rodzica”.Zajęcia odbywać się będą w poradni, w godzinach popołudniowych.
Zapisy osobiście lub telefonicznie (tel. 91 418 31 19), w sekretariacie poradni lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka.

  • 5 X 2023 rok – prowadząca pedagog Ewa PleskotAsertywność - jak budować w dziecku?
  • 13 X 2023 rok – prowadząca psycholog Agnieszka BudziszewskaUczeń z dysleksją w szkole i w domu.
  • 19 X 2023 rok – prowadząca Katarzyna JóźwiakZaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności w uczeniu się u dzieci.
  • 27 X 2023 rok – prowadząca logopeda Agnieszka MachOdpowiedzialne korzystanie z nowych mediów.
  • 6 XI 2023 rok – prowadzący psycholog Jakub KaleczycZaburzenia odżywiania.
  • 13 XI 2023 rok – prowadząca psycholog Justyna MorawskaMotywowanie dziecka do współpracy i nauki.
  • 23 XI 2023 rok - prowadząca pedagog Ewa Pleskot

https://www.powiat-goleniowski.pl/aktualnosci,warsztaty-dobrego-rodzica,10165.html

Informacja i grafika: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

2023 07 28 webinariumUrząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych
z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym,
w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.