Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Debata w sprawie oświaty

Debata w sprawie oświaty
zobacz więcej zdjęć

W dniu 25.11.2019 r. odbyło się spotkanie dialogowe w ramach projektu pn. Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. zachodniopomorskie. Tematem było: Planowanie rozwoju oświaty w Gminie Przybiernów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorzy Zawodowi przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Udział wzięli również nauczyciele, rodzice i uczniowie ze szkół z terenu Gminy. W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia dla przedstawicieli Urzędu Gminy i szkół. Projekt zakończy się opracowaniem lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.
Spotkanie prowadziła pani Małgorzata Lachtara.

Prezentacja