bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Debata w sprawie oświaty

Debata w sprawie oświaty
zobacz więcej zdjęć

W dniu 25.11.2019 r. odbyło się spotkanie dialogowe w ramach projektu pn. Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. zachodniopomorskie. Tematem było: Planowanie rozwoju oświaty w Gminie Przybiernów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorzy Zawodowi przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Udział wzięli również nauczyciele, rodzice i uczniowie ze szkół z terenu Gminy. W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia dla przedstawicieli Urzędu Gminy i szkół. Projekt zakończy się opracowaniem lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.
Spotkanie prowadziła pani Małgorzata Lachtara.

Prezentacja