Log in

Powszechny Spis Rolny 2020

Spis rolny zakończony!

Powszechny Spis Rolny dobiegł końca.
Spisowi powszechnemu poddane były 232 gospodarstwa, z tego 68,78% metodą wywiadu bezpośredniego (przez rachmistrza terenowego), 21,7% poprzez samospis internetowy, 9,52% metodą wywiadu telefonicznego.
Powszechny Spis Rolny trwał od 1 września 2020 r. Prace spisowe na terenie gminy Przybiernów organizował Gminny Zespół Spisowy, w terenie pracował 1 rachmistrz spisowy.
Składamy gorące podziękowania za dobrą współpracę wszystkim osobom, które były zaangażowane w prace przy spisie rolnym, szczególnie, że Powszechny Spis Rolny odbywał się w czasie pandemii, co wiązało się z dodatkowymi utrudnieniami. Dziękujemy w szczególności rolnikom, którzy pomimo jesiennych prac polowych sumiennie przystąpili do spisu, rachmistrzowi, pracownikom urzędu statystycznego, sołtysom, radnym oraz pracownikom Gminnego Biura Spisowego. Mamy nadzieję, że wyniki spisu pozwolą na podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze polityki rolnej i społecznej wsi.

Obowiązek spisowy

2020 11 19 obowiazek spisowy

To już ostatnie dni Spisu Rolnego. W naszej Gminie spis zakończyło już 190 Rolników, 37 Rolników jeszcze tego obowiązku nie wypełniło.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara.
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.
Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.
Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.
Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Jak można się spisać?
Najwygodniejszą metodą spisową pozostaje samodzielne spisanie się przez Internet! Jest na to 5 dni, od momentu rozpoczęcia spisu.
Spisać można się również przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 222799999 lub odbierając telefon od rachmistrza.
Rachmistrz terenowy dzwoni z numeru 222127128, rachmistrz telefoniczny dzwoni z numeru 222799999. Prosimy, aby odbierać telefony z kierunkowym +22 (Warszawa).
Osoby, które nie odbiorą telefonu otrzymają wiadomość sms z podanymi numerami do kontaktu:
226666662 kod rachmistrza terenowego: 4499 (pan Arkadiusz Pryć) lub numer bezpośredni: (ukryto dnia 01.12.2020r.)

https://spisrolny.gov.pl/

Spis rolny: ściągawka dla rolników

Powszechny Spis Rolny trwa od 1 września 2020 roku i potrwa do 30 listopada 2020 roku. Na terenie naszej gminy mamy 227 gospodarstw, które mają obowiązek dokonać spisu. Na dzień 25.10.2020 tego obowiązku dopełniło 131 gospodarstw, co stanowi prawie 58%.  Aby ułatwić Państwu dokonanie samospisu udostępniamy małą ściągę, czyli jakie dane warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu.

Link: https://spisrolny.gov.pl/images/pliki/sciagawka_dla_rolnikow.pdf

Formularz samospisu dostępny na stronie www.spisrolny.gov.pl

Proszę pamiętać, że rachmistrz dzwoni z numeru +22…

Spisu należy dokonać dla każdego numeru gospodarstwa.

Nie odkładajmy spisu na później, ponieważ w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin.

Bieżące informacje o spisie rolnym w Gminie Przybiernów pod adresem: https://www.facebook.com/Spis-Rolny-2020-Gmina-Przybiern%C3%B3w-123345349470713/

 

 

 

Rolniku! Pomóż wygrać nagrody dla dzieci

2020 10 20 spisUrząd Statystyczny w Szczecinie rozpoczął akcję „Nasza gmina mistrzem samospisu”, w ramach której nagrodzone zostaną gminy posiadające najwyższy udział wypełnionych formularzy w Powszechnym Spisie Rolnym poprzez metodę samospisu internetowego w liczbie ogółem gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym. Nagrody otrzymają 3 gminy wiejskie, 3 miejskie, 3 miasta oraz 3 gminy z obszaru wiejskiego w których wskaźnik ten będzie najwyższy zgodnie z raportem wygenerowanym na dzień 13.11.2020 r. godz. 16.00. Do zwycięskich gmin zostaną przekazane zestaw piłek (nożna, do gry w koszykówkę oraz siatkówkę), dodatkowo za zajęcie pierwszego miejsca w każdej grupie gmin zostanie przekazana ładowarka indukcyjna. Otrzymane zestawy mają zostać przekazane do wybranej placówki oświatowej lub kulturalnej z obszaru gminy tj. szkoły, ośrodka kultury, świetlicy wiejskiej.

Rolniku, aby dokonać samospisu internetowego wystarczy wejść na stronę: https://spisrolny.gov.pl/

i wypełnić formularze spisu rolnego.