Log in

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów na lata 2021-2025.

Wójt Gminy Przybiernów informuje, iż konkurs ofert w zakresie realizacji zadań polityki społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów na lata 2021-2025" został rozstrzygnięty w dniu 17.12.2020 roku. Ofertę realizacji zadania publicznego złożył jeden oferent.

Realizację powyższego zadania zleca się Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023”.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023”. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

Pełna treść w załączonym dokumencie.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach na Prezydenta RP.

Zgłoszenia mogą być dokonywane ustnie (osobiście) lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w godzinach pracy urzędu, w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP lub pocztą na adres ul.Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2020r.

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do dnia 23 czerwca 2020r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów do dnia 26 czerwca 2020r.

Wzór zgłoszenia do pobrania.

Więcej informacji na stronach http://bip.przybiernow.pl/strony/3552.dhtml oraz https://pkw.gov.pl