Log in

Ogłoszenia

Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu "ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ".

Wójt Gminy Przybiernów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybiernów w 2022 roku z zakresu "ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ". Wysokość środków łącznie przeznaczonych na realizację tego zadania to siedemdziesiąt tysięcy złotych.

Szczegóły konkursu i dokumenty z nim związane znajdują się w artykule na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Gminy Przybiernów.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów na lata 2021-2025.

Wójt Gminy Przybiernów informuje, iż konkurs ofert w zakresie realizacji zadań polityki społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów na lata 2021-2025" został rozstrzygnięty w dniu 17.12.2020 roku. Ofertę realizacji zadania publicznego złożył jeden oferent.

Realizację powyższego zadania zleca się Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023”.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023”. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

Pełna treść w załączonym dokumencie.