Log in

Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023”.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023”. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

Pełna treść w załączonym dokumencie.

Dzień Pracownika Socjalnego

2020 11 21 dzien pracownika socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przybiernowie.

 

Jednocześnie składamy podziękowania oraz wyrazy uznania i wdzięczność za odpowiedzialne podejście do trudności i problemów tych mieszkańców Gminy, którzy borykają się z przeciwnościami losu, a także za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, życzliwość i tolerancję.

 Życzymy aby każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy z ludźmi przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był źródłem motywacji do coraz większej aktywności i osiągania wyższych celów.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kazanowski

  • Kategoria: Ogłoszenia
  • Odsłony: 14

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach na Prezydenta RP.

Zgłoszenia mogą być dokonywane ustnie (osobiście) lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w godzinach pracy urzędu, w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP lub pocztą na adres ul.Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2020r.

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do dnia 23 czerwca 2020r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów do dnia 26 czerwca 2020r.

Wzór zgłoszenia do pobrania.

Więcej informacji na stronach http://bip.przybiernow.pl/strony/3552.dhtml oraz https://pkw.gov.pl

  • Kategoria: Ogłoszenia
  • Odsłony: 147

Podkategorie