bip Przybiernów
Log in

Oświetlenie boiska i wiaty w Łoźnicy

 

Oświetlenie boiska  i wiaty w Łoźnicy
zobacz więcej zdjęć

W dniu 5 października 2019 r. spotkaniem integracyjnym obejmującym mecz towarzyski i konkursy dla dzieci zakończono inwestycję pn. „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łoźnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu”. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Łoźnica o tytule „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łoźnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

 

  • Kategoria: Fundusze UE
  • Odsłony: 3

Przebudowa drogi w Babigoszczy

Przebudowa drogi w Babigoszczy
zobacz więcej zdjęć W dniu 18 września 2019r.  doszło do uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Tomaszem Hincem Wojewodą Zachodniopomorskiem a Lilią Ławicką Wójtem Gminy Przybiernów.
Gmina Przybiernów uzyska wsparcie na zadanie pn. “Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz – od drogi powiatowej nr 4132Z w kierunku północnym”. Wysokość dofinansowania Wojewody Zachodniopomorskiego wyniesie 541.627,41 zł. Pozostałe środki stanowiące nie mniej niż 30 % wydatków kwalifikowalnych  pochodziły będą z budżetu Gminy Przybiernów.  To już druga inwestycja realizowana przez gminę z wieloletniego programu Funduszu Dróg Samorządowych. W poprzednim roku dokonano przebudowy ul. Jagiełły i Krzywoustego w Przybiernowie.
  • Kategoria: Fundusze UE
  • Odsłony: 107

Inwestycja w Łoźnicy

2019 09 23 inwestycjaW siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie w dniu 18.09.2019r.  Wojewoda Zachodniopomorski  Tomasz Hinc i Starosta Powiatowy Tomasz Stanisławski podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Na terenie Gminy Przybiernów zrealizowane będzie zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z  Babigoszcz – Łoźnica”.  Wysokość dofinansowania  wyniesie 771.942,14 zł. Pozostałe środki stanowiące nie mniej niż 30 % wydatków kwalifikowalnych pochodziły będą z budżetu Starostwa Powiatowego w Goleniowie,  w tym  100.000 zł zadeklarowane zostały przez Gminę Przybiernów na współfinansowanie inwestycji . 
  • Kategoria: Fundusze UE
  • Odsłony: 72

Rodzinny Piknik Integracyjny w Miodowicach

Rodzinny Piknik Integracyjny w Miodowicach
zobacz więcej zdjęć W sobotę 01.06.2019 o godz. 13.30 na Placu Zabaw w Miodowicach odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka w ramach projektów miękkich pn. „Zapobieganie zagrożeniom obszaru – budowa 10 przydomowych oczyszczalni ścieków w Miodowicach”. Udział w imprezie wzięło ok 50 osób, w tym dzieci i dorośli. Zaproszona została Ochotnicza Straż Pożarna z Przybiernowa oraz Klub Motorowy „MOTOKORBA" z Goleniowa. Strażacy zorganizowali dla najmłodszych ”szybki kurs małego strażaka”, gdzie dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności. Wszyscy uczestnicy pikniku mogli również przejechać się wozem strażackim . Dzięki klubowi „ Motokorba" uczestnicy mieli możliwość pierwszy raz w życiu przejechać się na motorze. W czasie imprezy było wiele atrakcji i konkursów, które wywołały nie jeden uśmiech na twarzach uczestników. Dziękujemy wszystkim sponsorom i zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

  • Kategoria: Fundusze UE
  • Odsłony: 83