Log in

Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców wojewodztw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

 

2019 11 13 projekt

Obserwujemy obecnie przyspieszoną rewolucje technologiczno - informacyjną, w której część obywateli nie może brać udziału. To źle, bo jako beneficjenci szeroko rozumianych mediów cyfrowych tracimy jednocześnie kontakt z ludźmi wartościowymi, którzy nie do końca nadążają za wszystkimi nowościami. Uzupełnieniu tej luki komunikacyjnej i edukacyjnej służy właśnie tytułowy projekt.

I tak w ramach projektu realizowane są szkolenia z różnych aspektów użytkowania nowoczesnych narzędzi informatycznych do tworzenia, publikowania, pobierania i kontrolowania informacji. To co niegdyś było tylko domeną zapaleńców i wykształconych informatycznie młodych ludzi, dziś jest elementem codziennych obowiązków. A to zorganizowanie niedopinającego się budżetu domowego, a to bezpieczne przeglądanie internetu, płatności zdalne, a to kontakt poprzez internet z rodziną za granicą, a to wreszcie chęć podzielenia się swoją pasją z innymi czy znalezienia bratniej duszy choćby po drugiej stronie globu... Zauważmy zatem, że zaproponowane tematy szkoleń w rzeczywisty sposób uzupełniają wiedzę mieszkańców i skłaniają ich do większego udziału w cyfrowej  rzeczywistości. To bardzo ważne, gdyż w ten sposób zmniejszane są koszty społeczne wykluczenia i poprawia się komfort życia obywateli.

Poprzez szkolenia grupowe stwarzane są również dodatkowe możliwości wymiany wiedzy. Może się okazać, że sąsiad z drugiej strony ulicy też ma potrzebę usprawnienia kontaktu z rodziną za granicą. Natomiast sąsiedzi dwa domy dalej już sobie z tym świetnie radzą, ale chętnie dowiedzą się jak stworzyć arkusz kontrolujący miesięczne wydatki... tak nawiązywane są nowe płaszczyzny znajomości, wymiana doświadczeń i zmniejszenie barier w komunikacji poprzez nowoczesne media cyfrowe.

Pod adresem https://przybiernow.pl/projekty/podniesienie-kompetencji-cyfrowych znajdują się artykuły informujące o szkoleniach które już miały miejsce. Tam znajdziesz również informacje o tym jak wziąć udział w kolejnych szkoleniach, które będą odbywały się aż do 20 kwietnia. Zachęcamy do kontaktu i udziału.

Inwestycja drogowa w Czarnogłowach

Realizowana przez Gminę Przybiernów inwestycja pn. “Przebudowa drogi gminnej w Czarnogłowach” współfinansowana środkami unijnymi poprawi bezpieczeństwo i możliwości dotarcia użytkowników do obiektu użyteczności publicznej jakim jest Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach. Gmina Przybiernów uzyskała na to zadanie wsparcie ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości 396.613 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach

 

Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach
zobacz więcej zdjęć

Dzięki staraniom członków społeczności lokalnej zrealizowano inwestycję pn.: “ Ogrodzenie i innowacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach” dofinansowaną ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. “ Rewitalizacja szansą na aktywna integrację”.

Oświetlenie boiska i wiaty w Łoźnicy

 

Oświetlenie boiska  i wiaty w Łoźnicy
zobacz więcej zdjęć

W dniu 5 października 2019 r. spotkaniem integracyjnym obejmującym mecz towarzyski i konkursy dla dzieci zakończono inwestycję pn. „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łoźnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu”. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Łoźnica o tytule „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łoźnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.