Log in

Wójt Gminy Lilia Ławicka

Wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 – 16:15, w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.