bip Przybiernów
Log in

Wójt Gminy Lilia Ławicka

Wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:oo – 16:oo, w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.