Log in

Projekt "Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących LSR"

Wójt  Gminy Przybiernów  Lilia Ławicka zaprasza mieszkańców Gminy Przybiernów na spotkania  w ramach realizowanego Projektu "Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju"