bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Projekt "Fabryka Aktywnych Zawodowo"

2019 11 28 plakatProjekt "Fabryka Aktywnych Zawodowo" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lider projektu: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Partner projektu: UniPRomotion Magdalena Kosobucka
Oferujemy dla osób powyżej 30 roku życia, bez pracy, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego

BEZPŁATNIE:

- kompleksową pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy i trenera pracy,
- szkolenie w zawodach pracowników poszukiwanych przez lokalnych pracodawców, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu
- zwrot kosztów dojazdu, opieki na osobą zależną/dzieckiem
- ubezpieczenie NNW.

istnieje możliwość podjęcia stażu przed zatrudnieniem i otrzymanie stypendium stażowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, dostępny również dla osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji: http://unipromotion.pl/fabryka/
Tel. 531 426 140