Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Projekt "Fabryka Aktywnych Zawodowo"

2019 11 28 plakatProjekt "Fabryka Aktywnych Zawodowo" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lider projektu: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Partner projektu: UniPRomotion Magdalena Kosobucka
Oferujemy dla osób powyżej 30 roku życia, bez pracy, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego

BEZPŁATNIE:

- kompleksową pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy i trenera pracy,
- szkolenie w zawodach pracowników poszukiwanych przez lokalnych pracodawców, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu
- zwrot kosztów dojazdu, opieki na osobą zależną/dzieckiem
- ubezpieczenie NNW.

istnieje możliwość podjęcia stażu przed zatrudnieniem i otrzymanie stypendium stażowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, dostępny również dla osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji: http://unipromotion.pl/fabryka/
Tel. 531 426 140