Log in

Obwieszczenie w spawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w Sołectwie Rzystnowo

OBWIESZCZENIE

Dnia 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Rzystnowie odbędzie się zebranie wiejskie, w celu wyboru Rady Sołeckiej.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Rady Sołeckiej:
  1. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  2. przyjęcie zgłoszenia kandydatów przez Komisję Skrutacyjną
  3. przeprowadzenie głosowania
  4. ustalenie wyników głosowania
  5. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów
  6. ogłoszenie wyników wyborów
 3. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka