Log in

Gmina Przybiernów w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka – edycja 2020/2021

2020 12 04 plakatGmina Przybiernów w Ogólnopolskim Programie
Profilaktyki Czerniaka – edycja 2020/2021

Gmina Przybiernów w dniu 25 listopada br., przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka – edycja 2020/2021 realizowanego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA). W ramach programu w szkołach podstawowych z terenu gminy Przybiernów zorganizowane zostaną zajęcia adresowane do uczniów klas 7 i 8, po których uczniowie znać będą złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, czy też zróżnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE tzw. „czerniakowe abecadło”.
Nastolatkowie ponadto dzięki zdobytej wiedzy mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, a jakże skutecznych działań z zakresu profilaktyki. Realizacja programu poszerzy obszar wiedzy oraz podniesie kompetencje prozdrowotne uczniów oraz mieszkańców gminy Przybiernów w zakresie profilaktyki czerniaka.
Choroby nowotworowe stanowią w szczególności w dobie pandemii covid-19 szczególne wyzwanie z punktu widzenia zdrowia publicznego. Według ostatnich danych Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w roku 2017 zanotowano około 165 tysięcy nowych rozpoznań nowotworów złośliwych oraz niemalże 100 tysięcy zgonów. Ponadto, prognozy epidemiologiczne wykazują, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba pacjentów onkologicznych zwiększy się o 28%. Czerniak znajduje się na wysokim 9. miejscu w strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Tylko w okresie od 2010 do 2017 roku liczba przypadków czerniaka zwiększyła się aż o 50%. Jednym z celów Narodowej Strategii Onkologicznej jest ograniczenie do roku 2030 wskaźników zachorowań na nowotwory złośliwe skóry z poziomu 5,7 do poziomu 5,0. Cele te mogą zatem zostać zrealizowane w szczególności poprzez powszechną edukację prozdrowotną i promocję zdrowego stylu życia oraz prowadzenie zajęć o zdrowiu w jak największej liczbie placówek oświatowych.
Program wpisuje się w obszar drugi Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą Nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., tj. inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia – ograniczenie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów.