Log in

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymamy wsparcie do dwóch inwestycji. RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

Nasze inwestycje dofinansowane w ramach RFIL:

  1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa - Świerkowa - Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie” kwota dofinansowania: 597.051 (szacowany koszt inwestycji: 663 390,00).
  2. „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo” kwota dofinansowania: 778.265 (wnioskowany - szacowany koszt inwestycji: 1 556 614,76, dzisiaj po rozstrzygnięciu przetargu wiemy, że koszt tej inwestycji będzie większy, zaplanowane nakłady finansowe to 3.217.140).