Log in

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Przybiernów - Gminny Komisarz Spisowy w Przybiernowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W Gminie Przybiernów będzie 2 rachmistrzów, do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

Termin składania ofert: przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty, które należy złożyć, dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy w Przybiernowie pod adresem http://bip.przybiernow.pl/strony/4005.dhtml
Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu https://spis.gov.pl/