Log in

zebranie wiejskie w Kartlewie

Dnia 19 stycznia 2022 roku (środa) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Kartlewie odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2.. Wybór Sołtysa:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów przez Komisję Skrutacyjną
c) przeprowadzenie głosowania
d) ustalenie wyników głosowania
e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów
f) ogłoszenie wyników wyborów
3. Wybór Rady Sołeckiej:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów przez Komisję Skrutacyjną
c) przeprowadzenie głosowania
d) ustalenie wyników głosowania
e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów
f) ogłoszenie wyników wyborów
4. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka