Log in

Podpisanie listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego
zobacz więcej zdjęć Dnia 10 stycznia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie podpisano list intencyjny pomiędzy Powiatem Goleniowskim reprezentowanym przez Tomasza Stanisławskiego i Tomasza Kulinicza oraz włodarzami gmin: Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów w sprawie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Zakres współpracy obejmować będzie m.in.:
- Zastosowanie i rozwijanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu wspierania potrzeb rozwojowych w ramach Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego,
- Opracowanie i wdrażanie wspólnej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego,
- Przygotowanie i realizację partnerskich i zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na zidentyfikowane potrzeby całego  Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego m. in. w celu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021 -2027.

Szczegółowe zasady przygotowania i realizacji strategii rozwoju oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Gmin Powiatu Goleniowskiego w zależności od przyjętej przez Partnerów formy prawnej oraz zapisów dokumentów strategicznych, zostaną uregulowane w porozumieniu zawartym między stronami.