Log in

UWAGA! 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

UWAGA! 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholuUrząd Gminy w Przybiernowie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Przybiernów, że dnia 31 maja 2022 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:

Urząd Gminy w Przybiernowie
BS Gryfice o. Golczewo nr 11 9376 1011 0071 1717 2004 0001
- z podaniem nr zezwolenia/zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Brak wniesienia opłaty II raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj. 31 maja 2022r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej.
Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty.

Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.