Log in

DEKLARACJE CEEB DO 30.06.2022R

ceeb w pigulce ulotka a5

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel, bądź zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, wykorzystywanych w obiektach budowlanych.

Deklarację można złożyć w formie:
1. elektronicznej, poprzez stronę internetową - https://ceeb.gov.pl/
2 papierowej w Urzędzie Gminy w Przybiernowie, poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego w Urzędzie Gminy.

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?
- dla budynków, które już istnieją właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy (do 30.06.2022r.);
- dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła;
- w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

Na właścicieli którzy nie złożą ww. deklaracji będzie nakładana kara grzywny, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń (od 20 zł do 5.000 zł).

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Więcej informacji można uzyskać również w Urzędzie Gminy w Przybiernowie pok. 103 pod nr telefonu 914667538.

załącznik: