Log in

Trening Syren Alarmowych

Wójt Gminy Przybiernów informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022r o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie Gminy Przybiernów.
Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowania poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku. Włączenie syren alarmowych będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz.U z 2013r, poz. 96).

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka