Log in

Budowa oświetlenia Rokita – Moracz

2023 05 25 oswietlenie rokitaDnia 8 maja 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita-Moracz” z Wykonawcą: ELMAR Mariusz Surudo ul. Potulicka 5/39, 70-230 Szczecin.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita, od Rokita 20B do Rokita 23 i Rokita-Moracz na dz. nr 25,27 obr. geod. Rokita, dz. nr 156 obr. geod. Moracz. Projektuje się oświetlenie drogi słupami o długości 9m w ilości 31 sztuk, stalowymi ocynkowanymi ze źródłami światła LED o budowie dwukomorowej o mocy znamionowej 59W, minimalny strumień świetlny oprawy 8650 lm.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.09.2023 r

Za utrudnienia podczas prac przepraszamy.